Wandelen in De Onlanden, prachtige natuur onder Groningen

Met het parkgebied Oranjewoud naast de deur wandelen we veel. De omgeving is hier prachtig. Toch is het ook leuk om andere gebieden in de omgeving te leren kennen. Dankzij het routeboekje Op stap! 5x verrassende wandelroutes in Groningen, Friesland & Drenthe van Natuurmonumenten ontdekten we het wandelgebied De Onlanden. Een verrassend natuurgebied op de grens van Drenthe en Groningen, niet ver van het Leekstermeer.

In De Onlanden zijn natuur en waterberging allebei belangrijk. Door klimaatverandering zal er vaker en meer neerslag vallen en is extra ruimte voor water belangrijk. Als er veel neerslag valt, kan er in De Onlanden water opgevangen worden. Daardoor houden inwoners van Groningen droge voeten.

Water van Eelderdiep, met diverse eenden, ganzen en een opvliegende reiger

Het gebied wordt omringd door de dorpen Eelde, Roderwolde, Peize, Eelderwolde en de stad Groningen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onderhouden dit prachtig beschermde gebied, waar veel diersoorten, waaronder veel vogels, te zien zijn. Het was vroeger een veenweidegebied en is door de aankoop van land van boeren en de herinrichting een waterbergingsgebied geworden. Het gebied dankt zijn naam aan de vroegere benaming ‘onland’ voor laag gelegen stukken land die vaak onder water stonden omdat ze niet bruikbaar waren voor landbouw.

Bij restaurant de Onlanderij, eigendom van Natuurmonumenten startte de wandeling van 6,7 km. Het moerasachtige gebied is een paradijs voor veel vogelsoorten. Ik zag op het eerste deel van de wandeling, langs het oude beekdallandschap van het Eelderdiep, mijn eerste rietgors. Hij zat nonchalant op een takje. Verderop hoorde ik een blauwborst, maar die liet zich niet zien. Net als de kleine karekiet. Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. In het moerassige deel zat een gele kwikstaart en later aan het eind van de wandeling zag ik ook nog een baardmannetje tussen het riet. Bijzonder ook dat we zo dicht bij Groningen waren en dat de stad toch heel ver weg voelde.

Mijn eerste rietgors

Halverwege de wandeling zagen we een uitkijktoren. Naar het schijnt liepen monniken rond 1300 door dit moerasgebied vanuit het klooster in Aduard naar de kerk in Vries. Onderweg rustten ze uit bij een plek die toen het Beeld werd genoemd. Deze naam is afkomstig van een beeld dat waarschijnlijk door de monniken op deze plek was neergezet. Toepasselijk dat de modern ogende uitkijktoren nu de naam Het Beeld heeft gekregen. Zonder het te weten liepen we een stukje parallel aan het ‘Beleefpad Uitkijktoren De Onlanden’ en zagen een van de vele monniken figuren die daar langs het pad stonden. Bij een kruising hadden we even rechtsaf gemoeten om de 26 meter hoge toren te beklimmen, maar we misten het pad en liepen te ver door. Voor de volgende keer.

Een monnik van de wandelroute ‘Beleefpad Uitkijktoren De Onlanden’

Het natuurgebied is echt een aanrader. Een prachtige wandeling met een groot deel over een goed wandelpad. Een deel ging ook over de openbare weg. Daar is het wel raadzaam goed uit te kijken want er komen regelmatig fietsers en auto’s langs. De wandeling ging verder langs afwisselend terrein. Eerst veel water en moeras en later door weilanden, waar de zwaluwen jagend op insecten over het gras scheerden. Bij restaurant de Onlanderij dronken we aan de picinicktafels buiten nog een kopje koffie en thee.